Complementaire zorg in het licht van de Bijbel' is een uniek boek voor christelijke zorgprofessionals, artsen, psychologen, pastoraal werkers en psychotherapeuten. Centraal staat gezondheid voor heel de mens , vanuit een bijbels mensbeeld. Met o.a. het Immanuel-gebed en toepassing LIFE model bij trauma's. Het is geschreven door Gerard Feller en bevat een compilatie van 40 jaar onderzoek en praktijkervaring als psychosomatisch fysiotherapeut en psychopastoraal hulpverlener. Gezond & Weldoen heeft de uitgave gefaciliteerd.

Het boek Complementaire zorg in het licht van de Bijbel is samengesteld vanuit een bijbels begrip van gezondheid naar geest, ziel en lichaam. Gezondheid is een complex onderwerp dat naast geestelijk leven onlosmakelijk verbonden is met lichamelijke, mentale aspecten en sociaal-maatschappelijke participatie, alsook het dagelijks functioneren.

Thema’s die aan de orde komen zijn o.a.:

* bijbels holistische visie op gezondheid

* complementaire geneeswijzen (rode en groene vlaggen)

* geestelijke groei en neuropsychologie

* gezonde hechting

* communicatie volgens Spreuken

* introductie van het LIFE Model

* pastorale vaardigheden

Unieke combinatie neuropsychologie en pastoraat

“Uniek is onder meer dat wetenschappelijke kennis van de neuropsychologie inzichtelijk wordt gemaakt vanuit bijbelse kernwaarden zoals geestelijke volwassenheid, identiteit, relationele vaardigheden en dat er een praktische vertaling wordt geschetst richting pastoraat. De kerk als gemeenschap heeft daarbij een belangrijke rol met betrekking tot relationele vaardigheden, verbinding en genezing.

 LIFE model

In het boek komt onder meer het LIFE model van dr. Jim Wilder uit de VS aan de orde. Teksten uit zijn werk met toestemming vertaald en overgenomen. Jim Wilder is afgestudeerd psycholoog en theoloog en gespecialiseerd in traumaverwerking en herstel van identiteit. Hij heeft gewerkt met o.a. oorlogsveteranen en slachtoffers van seksueel en satanisch misbruik. Hij is de oprichter van Shepherds House in de VS.

Immanuël, God met ons

Met het LIFE model heeft Jim Wilder een begin gemaakt om genezing voor ziel, geest en lichaam door het verlossingswerk van Jezus Christus inzichtelijk te maken voor christelijke hulpverleners en pastoraal werkers. Immanuël, God met ons: voor ziel, geest en lichaam. Pastoraal werkers, therapeuten, leden van gebedsteams, ervaringsdeskundigen en mensen die herstellende waren, hebben samengewerkt om deze diepgaande christelijke visie op het leven uit te werken. Wilder heeft bij de formulering van het LIFE model een internationale adviescommissie geraadpleegd vanuit verschillende denominaties, tradities en achtergronden.

Gerard Feller heeft het LIFE model in Nederland voor het eerst onder de aandacht gebracht. Hij kent Wilder persoonlijk en heeft vele uren met hem doorgebracht om de ideeën rond complementaire zorg ook in Nederland onder de aandacht van hulpverleners te brengen

Praktische vaardigheden oefenen

Naast de theoretische achtergronden is er ook aandacht voor praktische vaardigheden zoals adem- en ontspanningsoefeningen, gebed, communicatietraining, pastorale zorg en het belang van samenwerking.


REFERENTIES

 

Prachtig cursusboek met Bijbelse holistische visie op gezondheid, waarbij naast verdiepende en goed onderbouwde theorie over bijvoorbeeld neuropsychologie, ook hele praktische en duidelijk uitgelegde ademhalings- en ontspanningsoefeningen, welke zo door patiënten kunnen worden toegepast.

Annemieke van den Berg Huisarts en leefstijlarts

 

Dit boek is een kostbare aanvulling voor elke christelijke hulpverlener. Gerard Feller combineert op unieke wijze de laatste stand van zaken in de         medische wetenschap met de Bijbel en met bijna 50 jaar aan ervaring in psychosomatisch werken als fysiotherapeut. Daar waar de maatschappij, de zorg en de kerk afstevent op steeds meer verbrokkeling weet hij de verbinding aan te brengen tussen al deze elementen en reikt hij de lezer een model aan dat alle facetten van de mens verbindt (geest, ziel, lichaam en zijn sociale omgeving) wat aantoonbaar leidt tot heelheid van de mens. Precies zoals God het bedoeld heeft. Dit boek heeft mij diep geraakt omdat het niet alleen wetenschappelijk klopt, maar ook omdat het een vertaling is van wat in het hart van God leeft voor elke mens: heelheid vanuit de relatie met God de Vader, en in relatie met de mensen om ons heen.

Lucie Veselka

Klinisch psycholoog en psychotherapeut

 

 

 

Ik heb het voorrecht gehad om in 2020 persoonlijk van Gerard Feller onderwijs te hebben ontvangen. Ik heb het als een verrijking ervaren dat hij zijn vakkennis en ervaring via het boek Complementaire zorg in het licht van de Bijbel - en de gelijknamige opleiding - met mij en andere therapeuten heeft willen delen voordat hij met pensioen ging in 2022. Zijn onderwijs is een waardevolle tegenhanger voor andere spirituele modellen en benaderingen.

Zijn zoektocht heeft hem gebracht bij bijvoorbeeld Jim Wilder een christelijke psycholoog en Karl Lehman, die met mensen met posttraumatische problematiek in gebed gaat door middel van Immanuel gebed. Ook bevindingen van o.a. Alan Schore (veranderingen in de hersenen als reactie op vlucht- en vechtreacties, die zichtbaar gemaakt kunnen met f mri scans), Bessel van der Kolk (specialist posttraumatische stress stoornis) en Bowlby (hechtingstheorie) hebben bijgedragen aan de inzichten die Gerard Feller met ons deelt in zijn boek Complementaire zorg in het licht van de Bijbel.Zijn onderwijs is op bijbelse basis een geeft psychische, lichamelijke en geestelijke middelen voor herstel en bloei in Christus.

Ik vind de aanpak uniek en fantastisch en beveel hem van harte aan.

 

Marjan Lebon, psychosomatisch arts n.p.