Disclaimer
Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wijst de redactie van de www.complementaire-gezondheid.nl iedere aansprakelijkheid af voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is. Als we auteurs ten onrechte of onjuist geïnterpreteerd hebben ligt dit aan ons en willen we het graag horen.

Aan de informatie die op deze site getoond wordt, kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden. Informatie op de site kan door de redactie worden gewijzigd zonder aankondiging of verplichting. Op alle artikelen berust een copyright, geheel of gedeeltelijke overname alleen na schriftelijke goedkeuring van de redactie via info@complementaire-gezondheid.nl

Van enkele artikelen/video hebben we de bron niet kunnen achterhalen. Denkt u recht te hebben op een onderdeel van deze website laat het ons s.v.p. weten!

 

Disclaimer
Word – 14,4 KB 171 downloads

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.