De cursus Complementaire zorg in het licht van de Bijbel is nu online gratis te volgen!

De 4daagse cursus is opgenomen in  8 video's van 1a 2 uur lengte. De eerste 4 video's van de 1ste en 2e  dag zijn hieronder vrij aanklikbaar.De overige video's  zijn gratis verkrijgbaar als u het boek Complementaire zorg en de Bijbel koopt. Als u e-mail naar info@complementaire-gezondheid.nl stuurt  met daarin een kopie van de factuur van de aankoop van het boek, zullen we u de links van de andere video's toesturen met daarbij het verzoek om die niet aan anderen door te sturen. We doen dit omdat we denken dat het uitgebreide cursusboek noodzakelijk is om deze unieke cursus te volgen. Hieronder vind u een beschrijving van het boek en waar u het boek kunt bestellen.

Onderaan deze bladzijde vindt u de eerste vier  video's 

 Inhoudsopgave boek 

Het boek  Complementaire zorg in het licht van de Bijbel is samengesteld vanuit een bijbels begrip van gezondheid naar geest, ziel en lichaam. Gezondheid is een complex onderwerp dat naast geestelijk leven onlosmakelijk verbonden is met lichamelijke, mentale aspecten en sociaal-maatschappelijke participatie, alsook het dagelijks functioneren.

Thema’s die aan de orde komen zijn:
bijbels holistische visie op gezondheid;
complementaire geneeswijzen en bijbelse alternatieven
introductie van het LIFE Model
pastorale vaardigheden

Overzicht inhoud cursus Complementaire zorg en de Bijbel.


Inleiding
Over de docent
1. Wat heeft de Bijbel met gezondheid te maken?
1.1 Bijbels mensbeeld
1.2 Praktiseren van gezondheid
1.3 Leerproces van navolging
1.4 Leren leven in de nieuwe identiteit
1.5 Leren van intimiteit met God
1.6 Leren het geweten voor God en mensen te oefenen
1.7 Leren tot rust te komen en terug te keren tot vreugde
1.8 Leerproces: leren te kunnen lijden
1.9 Leer gezondheid door de hersenen te oefenen
1.10 Leer gezond te zijn door te strijden tegen de boze
1.11 Leer gezond te leven in een gemeenschap
1.12 Gymnazo

2. Gezondheid vanuit niet-christelijke mensbeelden
2.1 Reductionistisch of Cartesiaans
2.2 Het holistische New Age denken
2.3 Het virtuele of postmoderne mensbeeld

3. Diagnostiek
3.1 Biologische prioriteit
3.2 Psychologische superioriteit
3.3 Geestelijk overwicht
3.4 Vooronderstellingen cliënt ten aanzien van de klachten
3.5 Aardse en geestelijke realiteit

4. Ademhaling en technieken
4.1 Werking van de ademhaling
4.2 De ontspannen manier van ademhalen
4.3 De gespannen ademhaling
4.4 Oefening bevordering buikademhaling
4.5 Oefening ter verbetering van het uitademen – ontspannen borstkas
4.6 Coördinatie van de ademhaling

5. Ontspanning en ontspanningsoefeningen

5.1 Onbijbelse methodieken
* Ademoefeningen bij mindfulness
* Autogene training
* De instelling van een AT-beoefenaar
* Hypnose
* Geleide fantasie ontspanningsoefeningen
* Yoga

5.2 Ontspanning van de aangezichtsspieren

5.3 Veilige alternatieven
* Observatie
* Ontspanningsoefeningen van de bewuste houding en bewegingsspieren
* Techniek van oefenen
* De belangrijkste spieroefeningen zijn (beurtelings links en rechts)

5.4 Oefeningen gericht op het ‘4+model’
* Oefeningen: rechterhersenhelft versus rechter hersenhelft
* Ritmische oefeningen
* Lichaamsoefeningen om dissociëren te voorkomen
* Oefeningen om jezelf lichamelijk tot rust te brengen
* Spiegeloefeningen
* Massage
* Oefenen met gevoelswoorden

 5.5 Christelijke meditatie

6. Vier belangrijke eigenschappen van geestelijk volwassen leiders

6.1 Blijf gericht op de relatie
6.2 Gedraag je zoals je bent, vanuit je christelijke identiteit
6.3 Kom snel tot rust vanuit 6 moeilijke emoties
6.4 Leren op een goede manier te lijden
6.5 Jezus, volkomen mens, volkomen God

7. Neuropsychologie en de Bijbel
7.1 Het controlecentrum van ons brein
7.2 Synchroniserende verbindingsschakelaars
7.3 Het synchroniseren van energieniveaus
7.4 Hiërarchische ordening van de niveaus van het controlecentrum
7.5 Zwakke en beschadigde hechtingen
7.6 Ontwikkelen van bindingen
7.7 Het ROPC
7.8 Kenmerken van gezonde bindingen
7.9 Bijbel en vreugde
7.10 De 4 niveaus schematisch overzicht
7.11 Vreugde verandert alles!
7.12 Verdieping: vreugdevolle identiteit in het aangezicht van God
7.13 JoyQ test

 8. Verdieping Life Model

8.1 Inleiding
8.2 Geestelijke adoptie bij hulpverlening vanuit de kerk
8.3 Het belang van het ontwikkelen van goede relationele hersenvaardigheden
8.4 De 19 relationele vaardigheden
8.5 Immanuel Lifestyle
8.6 De cirkel van geestelijke groei naar volwassenheid
8.7 Relationele eigenschappen en de Bijbel

9. Herstel van trauma's volgens het Life Model


9. Herstel van trauma's volgens het LIFE Model
9.1 Trauma’s volgens het LIFE Model
9.2 Type A en type B trauma’s
9.3 De Verbal Logical Explainer (VLE)
9.4 Wat is trauma-herstel?
9.5 Toetsing van aannames
9.6 Het belang van volwassenheid
9.7 Het belang van verbondenheid
9.9 De Bijbelse weg naar genezing
9.10 Het Immanuel Proces (prof. dr. Karl Lehman)

10. Toepassing - de 19 vaardigheden om te floreren als mens

10.1 De 19 vaardigheden
Vaardigheid 1 – Vreugde delen
Vaardigheid 2 – Mezelf kalmeren
Vaardigheid 3 – Me verbinden met een ander
Vaardigheid 4 – Waardering creëren
Vaardigheid 5 – Gezinsbanden vormen
Vaardigheid 6 – De waarden van ons hart identificeren vanuit lijden
Vaardigheid 7 – Gesynchroniseerde verhalen vertellen
Vaardigheid 8 – Niveaus van volwassenheid identificeren
Vaardigheid 9 – Een adempauze nemen
Vaardigheid 10 – Non-verbale verhalen vertellen
Vaardigheid 11 – Naar vreugde terugkeren vanuit de zes moeilijke emoties
Vaardigheid 12 – Handelen als mezelf in de zes moeilijke emoties
Vaardigheid 13 – Zien wat God ziet
Vaardigheid 14 – Het sarx stoppen
Vaardigheid 15 – Interactief geruststellen
Vaardigheid 16 – Hoge en lage energie reactie-stijlen herkennen
Vaardigheid 17 – Hechtingsstijlen identificeren
Vaardigheid 18 – Tussenbeide komen als het brein vast zit
Vaardigheid 19 – Herstellen uit complexe emoties

10.2 Verdieping: terugkeren vanuit moeilijke emoties

Praktische vaardigheden oefenen

Naast de theoretische achtergronden wordt in deze cursus aandacht gegeven aan praktische vaardigheden zoals adem- en ontspanningsoefeningen, gebed, communicatietraining, pastorale zorg en het belang van samenwerking. 

REFERENTIES

Prachtig cursusboek met Bijbelse holistische visie op gezondheid, waarbij naast verdiepende en goed onderbouwde theorie over bijvoorbeeld neuropsychologie, ook hele praktische en duidelijk uitgelegde ademhalings- en ontspanningsoefeningen, welke zo door patiënten kunnen worden toegepast.
Annemieke van den Berg Huisarts en leefstijlarts


Dit boek is een kostbare aanvulling voor elke christelijke hulpverlener. Gerard Feller combineert op unieke wijze de laatste stand van zaken in de medische wetenschap met de Bijbel en met bijna 50 jaar aan ervaring in psychosomatisch werken als fysiotherapeut. Daar waar de maatschappij, de zorg en de kerk afstevent op steeds meer verbrokkeling weet hij de verbinding aan te brengen tussen al deze elementen en reikt hij de lezer een model aan dat alle facetten van de mens verbindt (geest, ziel, lichaam en zijn sociale omgeving) wat aantoonbaar leidt tot heelheid van de mens. Precies zoals God het bedoeld heeft. Dit boek heeft mij diep geraakt omdat het niet alleen wetenschappelijk klopt, maar ook omdat het een vertaling is van wat in het hart van God leeft voor elke mens: heelheid vanuit de relatie met God de Vader, en in relatie met de mensen om ons heen.
Lucie Veselka
Klinisch psycholoog en psychotherapeutIk heb het voorrecht gehad om in 2020 persoonlijk van Gerard Feller onderwijs te hebben ontvangen. Ik heb het als een verrijking ervaren dat hij zijn vakkennis en ervaring via het boek Complementaire zorg in het licht van de Bijbel - en de gelijknamige opleiding - met mij en andere therapeuten heeft willen delen voordat hij met pensioen ging in 2022. Zijn onderwijs is een waardevolle tegenhanger voor andere spirituele modellen en benaderingen.
Zijn zoektocht heeft hem gebracht bij bijvoorbeeld Jim Wilder een christelijke psycholoog en Karl Lehman, die met mensen met posttraumatische problematiek in gebed gaat door middel van Immanuel gebed. Ook bevindingen van o.a. Alan Schore (veranderingen in de hersenen als reactie op vlucht- en vechtreacties, die zichtbaar gemaakt kunnen met f mri scans), Bessel van der Kolk (specialist posttraumatische stress stoornis) en Bowlby (hechtingstheorie) hebben bijgedragen aan de inzichten die Gerard Feller met ons deelt in zijn boek Complementaire zorg in het licht van de Bijbel.Zijn onderwijs is op bijbelse basis een geeft psychische, lichamelijke en geestelijke middelen voor herstel en bloei in Christus.
Ik vind de aanpak uniek en fantastisch en beveel hem van harte aan.

Marjan Lebon, psychosomatisch arts n.p.

Op alle video’s rust copyright.  Geen enkel gedeelte van alle video’s en tekst mag gekopieerd worden zonder schriftelijke toestemming van de auteur Gerard Feller  ( info@complementaire-gezondheid.nl )

Disclaimer
Word – 13,6 KB 104 downloads

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.